Externí spolupráce - vedení účetnictví

Externí spolupráce = externí poskytovaní služeb v naší kanceláři

Popis:

Zpracování dokladů v naší kanceláři zadáním do našeho ekonomického systému.

Předávání dokladů a výstupů prostřednictvím elektronické pošty nebo fyzicky při návštěvě klienta v naší kanceláři.

Výhody:

Minimální časová náročnost pro klienta.

Nevýhody:

Ekonomické informace je možné klientovi sdělit až po zpracování dodaných dokladů za smluvené období.

Cena:

Dostupnější cena vycházející čistě z našeho ceníku.

Doporučeno pro:

Podniky, které požadují pouze plnění svých povinností vůči státu a ostatním úřadům a podnik řídí na základě vlastních údajů.

Drobné podnikatele a firmy, kterým pro řízení svého podniku stačí ekonomické informace pouze několikrát v průběhu účetního období (např. měsíčně nebo čtvrtletně).