Rozsah účetních služeb

 • Vedení daňové evidence ( dříve jednoduchého účetnictví)
 • Vedení účetnictví ( podvojného)

Obsahem obou typů zpracovávané agendy jsou tyto služby:

 • Kontrola a doplnění náležitostí všech dokladů
 • Účetní poradenství
 • Zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému
  • vedení deníku daňové evidence nebo
  • vedení hlavní knihy a účetního deníku ( podvojné účetnictví )
  • vedení pokladní knihy
  • vedení knihy bankovních dokladů
  • saldokontní sledování závazků a pohledávek
  • evidence majetku
  • skladová evidence
  • vnitropodnikové sledování
 • Vyhotovení výstupních sestav dle požadavků klienta
 • Vyhotovení zákonem stanovených výstupů
 • Vedení evidence pro účely DPH ( záznamní povinnost)
 • Zpracování přiznání k DPH vč. souvisejících hlášení
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů a ke všem ostatním daním, ke kterým je klient registrován

Dále poskytujeme tyto související služby

 • poskytnutí služeb hlavní účetní pro zpracování přiznání k DPH, ročních účetních závěrek a dalších vysoce odborných účetních prací
 • vedení podrozvahové evidence
 • zpracování a vedení účetních i mzdových vnitropodnikových směrnic
 • vyplnění výkazů pro Český statistický úřad
 • zpracování výkazu pro INTRASTAT
 • realizace přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
 • zajištění služeb auditora
 • zajištění korespondenční adresy v sídle naší společnosti – vhodné např. pro zahraniční subjekty, kteří jsou pláci DPH v ČR