Účetnictví online

Online = poskytování služeb v ekonomickém systému instalovaném v naší kanceláři s možností online hostování tohoto systému klientem prostřednictvím vzdáleného internetového přístupu

Popis

Zpracování dokladů v naší kanceláři zadáním do našeho vlastního ekonomického systému POHODA . Doklady pořizují naši zaměstnanci nebo klient nebo je možno kombinovat oba způsoby.

Ze zadaných údajů může klient okamžitě získávat všechny ekonomické informace po vzdáleném přihlášení.

Mimo to je možné předávání jakýchkoliv výstupů buď prostřednictvím elektronické pošty nebo fyzicky při návštěvě klienta v naší kanceláři.

Výhody

Klient má okamžitě k dispozici všechny námi zadané údaje.

Klient může ekonomický systém využívat v libovolném rozsahu i pro svůj vlastní provoz a to i pro libovolný počet uživatelů a z libovolného počtu přístupových míst.

Naše kancelář zajišťuje veškerý servis související a aktualizacemi systému, zajištěním jeho provozuschopnosti i zálohováním dat.

Cena

Cena za naše služby se v podstatě neliší od ceny běžně zpracovávané účetní agendy externím způsobem klient si pouze musí jednorázově zakoupit licenci pro vzdálený přístup a pro přístup do ekonomického systému; cena však nepřevyšuje běžnou pořizovací hodnotu samotného ekonomického systému.

Doporučeno pro

Všechny podniky, které chtějí mít výsledky námi poskytovaných služeb okamžitě k dispozici a využívat ekonomický systém i pro vlastní provoz odkudkoliv, kde je dostupný internet

Podniky, které mají provozovnu kdekoliv v ČR.