Vzdálený přístup - vedení účetnictví

Vzdálený přístup = externí poskytování služeb v ekonomickém systému klienta prostřednictvím internetového vzdáleného přístupu do provozovny klienta

Popis

Zpracování dokladů v naší kanceláři zadáním do ekonomického systému klienta ze zadaných údajů klient okamžitě získává potřebné ekonomické informace.

Mimo to je možné předávání výstupů prostřednictvím elektronické pošty nebo fyzicky při návštěvě klienta v naší kanceláři.

Výhody

Klient má okamžitě ve svém ekonomickém systému všechny námi zadané údaje námi poskytované služby lze využívat ve vlastním libovolném ekonomickém systému.

Cena

Cena za naše služby může být vyšší z důvodu její závislosti na celkovém nastavení naší spolupráce s ohledem na cenu použité technologie připojení a druhu klientem využívaného ekonomického systému.

Doporučeno pro

Větší podniky, které chtějí mít výsledky námi poskytovaných služeb okamžitě k dispozici ve vlastním ekonomickém systému.

Podniky, které mají nastaveny vnitřní procesy v závislosti na již existujícím ekonomickém systému.

Podniky, které mají provozovnu kdekoliv v ČR.